Victor Schiøler

Victor Schiøler

Hør Schiøler spille Chopins Etude Op. 25 no. 7 i Godowskys arrangement

Victor Schiøler

blev først ansat som professor v. Det kgl. danske Musikkonservatorium 5 år før sin død og nåede ikke at præge mange unge danske klaverhåb. Selv havde jeg ham i kammermusik i flere år. Dog havde han sideløbende med sin solistvirksomhed og lægegerning haft adskillige markante elever såsom Victor Borge og Peter Westenholz. Hans alsidige begavelse var legendarisk. Således fuldførte han efter at være blevet professor et jurastudium på universitetet dog uden at tage den afsluttende eksamen. Desværre efterlod han sig intet materiale om klaverteknik, men Knud Skytte Birkefeldt havde i 1927 overværet et klaverkursus, som Schiøler afholdt, og havde meget omhyggeligt noteret alt ned. Det giver efter min mening et glimrende billede af Schiølers klare struktuelle tankegang, og man aner, at han var på vej ind i lægegerningen.

Klaverteknikkens principper er et fint redskab for unge pianister til at opnå større klarhed over, hvordan man øver.

Klaverteknikkens principper