Skytte Birkefeldt

Knud Skytte Birkefeldt

Knud Skytte B i r k e f e I d t, Organist, Kantor og Klaverpædagog, er født den 15. September 1887 i Aarhus som Søn af Landskabsmaler Vilhelm Birkefeldt og Hustru Kirstine født Nielsen. Gift 1917 med Olga Johnsen. I en Aarrække studerede han Klaver­spil og Musikteori hos J. D. Bondesera, fortsatte senere hos Klaverpædagogen Fru Anna Bulloch i Horsens og 1915-14 hos Professor Waldemar Lütschy i Berlin. Tog 1912 Or­ganisteksamen, vikarierede hos Organist Holger Blichfeld ved Johannes Kirke i Aarhus. Blev i 1916 kaldet som Organist og Kantor ved Vor Frue Kirke i Aarhus. Har siden 1927 været Lærer i Klaverspil ved Det jydske Musikkonservatorium i Aarhus. Hans Debut som Klaverspiller fandt Sted ved en Orkesterkoncert i Aarhus Teater den 15. Ja­nuar 1917. Gav sin første egne Klaveraften 1922 i Aarhus og den 14. December samme Aar i København. Var den 22. August 1925 Solist i Tivolis Koncertsal. Har gentagne Gange optraadt indenfor de jydske Musikforeninger og i Aarhus philharmoniske Selskab. Har givet Kirkekoncerter og som Komponist skrevet en Julekantate (1919), siden opført hvert Aar i Frue Kirke og i Statsradiofonien 1928, samt en Kantate opført i Anledning af Frue Kirkes 800 Aars Jubilæum (1926). Død i 1969.

(Fra ”Vor tids danske musikere” – forlaget Vort Land 1937)

Fra 1950 tillige tilknyttet Aarhus Universitets Musikvidenskabelige Institut som klaverlærer